Bộ sản phẩm bột nhúng đổi màu cao cấp MADE IN USA với khả năng đổi màu theo nhiệt độ sẽ làm bạn nổi bật và đặc biệt hơn. Với số lượng màu lên đến 36 màu kết hợp với hiệu ứng chuyển màu đậm nhạt trên cùng 1 màu sẽ làm bạn thêm đặt biệt hơn, quyến rũ hơn.

BỘT NHÚNG

DC-01 CRIMSON

Giá tiệm Nail:430,000
Giá tiệm Nail:430,000

BỘT NHÚNG

DC-03 CLASSY

Giá tiệm Nail:430,000

BỘT NHÚNG

DC-04 LADY

Giá tiệm Nail:430,000
Giá tiệm Nail:430,000

BỘT NHÚNG

DC-06 BOHEMIAN JAZZ

Giá tiệm Nail:430,000

BỘT NHÚNG

DC-07 CABARET

Giá tiệm Nail:430,000

BỘT NHÚNG

DC-08 PINK PUNCH

Giá tiệm Nail:430,000

BỘT NHÚNG

DC-09 BUBBLE GUM

Giá tiệm Nail:430,000

BỘT NHÚNG

DC-10 SPLIT SPLASH

Giá tiệm Nail:430,000

BỘT NHÚNG

DC-11 PLAYFUL PLUM

Giá tiệm Nail:430,000

BỘT NHÚNG

DC-12 VIOLET KISS

Giá tiệm Nail:430,000
Giá tiệm Nail:430,000
Giá tiệm Nail:430,000

BỘT NHÚNG

DC-15 LADY SHINE

Giá tiệm Nail:430,000

BỘT NHÚNG

DC-16 WHITE NOVA

Giá tiệm Nail:430,000

BỘT NHÚNG

DC-17 ROYAL ROBE

Giá tiệm Nail:430,000
Giá tiệm Nail:430,000

BỘT NHÚNG

DC-19 ROSY CHEEKS

Giá tiệm Nail:430,000

BỘT NHÚNG

DC-20 BLUE CHIP

Giá tiệm Nail:430,000
Giá tiệm Nail:430,000
Giá tiệm Nail:430,000

BỘT NHÚNG

DC-23 HOWDY PARTNER

Giá tiệm Nail:430,000
Giá tiệm Nail:430,000
Giá tiệm Nail:430,000
Giá tiệm Nail:430,000

BỘT NHÚNG

DC-27 BANK VAULT

Giá tiệm Nail:430,000

BỘT NHÚNG

DC-28 COOL YELLOW

Giá tiệm Nail:430,000

BỘT NHÚNG

DC-29 YOUR MAJESTY

Giá tiệm Nail:430,000
Giá tiệm Nail:430,000

BỘT NHÚNG

DC-31 SCARLET APPLE

Giá tiệm Nail:430,000

BỘT NHÚNG

DC-32 CHAPS

Giá tiệm Nail:430,000
Giá tiệm Nail:430,000
Giá tiệm Nail:430,000

BỘT NHÚNG

DC-35 MISSING INK

Giá tiệm Nail:430,000
Giá tiệm Nail:430,000