Mua COMBO 3 IN 1: Sơn móng tay, Gel, Bột nhúng Matching cùng 1 màu tiết kiệm hơn mua lẻ. Ưu đãi phù hợp với tiệm Nails!

Color Change

DC-01 CRIMSON

670,000

Color Change

DC-02 BLUEBELL IVORY

670,000

Color Change

DC-03 CLASSY

670,000

Color Change

DC-04 LADY

670,000

Color Change

DC-05 PRETTY RETINIA

670,000

Color Change

DC-06 BOHEMIAN JAZZ

670,000

Color Change

DC-07 CABARET

670,000

Color Change

DC-08 PINK PUNCH

670,000

Color Change

DC-09 BUBBLE GUM

670,000

Color Change

DC-10 SPLIT SPLASH

670,000

Color Change

DC-11 PLAYFUL PLUM

670,000

Color Change

DC-12 VIOLET KISS

670,000

Color Change

DC-13 TEAL ME NO LIES

670,000

Color Change

DC-14 CHARMING CHERRY

670,000

Color Change

DC-15 LADY SHINE

670,000

Color Change

DC-16 WHITE NOVA

670,000

Color Change

DC-17 ROYAL ROBE

670,000

Color Change

DC-18 TWILIGHT VIOLET

670,000

Color Change

DC-19 ROSY CHEEKS

670,000

Color Change

DC-20 BLUE CHIP

670,000

Color Change

DC-21 STRAWBERRY JAM

670,000
670,000

Color Change

DC-23 HOWDY PARTNER

670,000
670,000

Color Change

DC-25 GARNET EVENING

670,000

Color Change

DC-26 REAL RASPBERRY

670,000

Color Change

DC-27 BANK VAULT

670,000

Color Change

DC-28 COOL YELLOW

670,000

Color Change

DC-29 YOUR MAJESTY

670,000
670,000

Color Change

DC-31 SCARLET APPLE

670,000

Color Change

DC-32 CHAPS

670,000
670,000

Color Change

DC-34 FRESH EGGPLANT

670,000

Color Change

DC-35 MISSING INK

670,000
670,000