Cat Eye hay còn gọi là sơn mắt mèo là sự kết hợp hoàn mỹ của màu sắc mang lại vẻ quyến rũ, sự huyền bí. Cat Eye – Sơn mắt mèo của Super Star là sự kết hoàn hảo mỹ giữa Sơn Gel và Vệt nhũ tạo ra hiệu ứng mắt mèo với màu sắc sinh động, sáng bóng và tinh tế. Số lượng màu Cat Eye của Super Star sản xuất lên đến 60 màu.

CAT EYE

Cat Eye 01

250,000

CAT EYE

Cat Eye 010

250,000

CAT EYE

Cat Eye 011

250,000

CAT EYE

Cat Eye 012

250,000

CAT EYE

Cat Eye 013

250,000

CAT EYE

Cat Eye 014

250,000

CAT EYE

Cat Eye 015

250,000

CAT EYE

Cat Eye 016

250,000

CAT EYE

Cat Eye 017

250,000

CAT EYE

Cat Eye 018

250,000

CAT EYE

Cat Eye 019

250,000

CAT EYE

Cat Eye 02

250,000

CAT EYE

Cat Eye 020

250,000

CAT EYE

Cat Eye 021

250,000

CAT EYE

Cat Eye 022

250,000

CAT EYE

Cat Eye 023

250,000

CAT EYE

Cat Eye 024

250,000

CAT EYE

Cat Eye 025

250,000

CAT EYE

Cat Eye 026

250,000

CAT EYE

Cat Eye 027

250,000

CAT EYE

Cat Eye 028

250,000

CAT EYE

Cat Eye 029

250,000

CAT EYE

Cat Eye 03

250,000

CAT EYE

Cat Eye 030

250,000

CAT EYE

Cat Eye 031

250,000

CAT EYE

Cat Eye 032

250,000

CAT EYE

Cat Eye 033

250,000

CAT EYE

Cat Eye 034

250,000

CAT EYE

Cat Eye 035

250,000

CAT EYE

Cat Eye 036

250,000

CAT EYE

Cat Eye 037

250,000

CAT EYE

Cat Eye 038

250,000

CAT EYE

Cat Eye 039

250,000

CAT EYE

Cat Eye 04

250,000

CAT EYE

Cat Eye 040

250,000

CAT EYE

Cat Eye 041

250,000

CAT EYE

Cat Eye 042

250,000

CAT EYE

Cat Eye 043

250,000

CAT EYE

Cat Eye 044

250,000

CAT EYE

Cat Eye 045

250,000

CAT EYE

Cat Eye 046

250,000

CAT EYE

Cat Eye 047

250,000

CAT EYE

Cat Eye 048

250,000

CAT EYE

Cat Eye 049

250,000

CAT EYE

Cat Eye 05

250,000

CAT EYE

Cat Eye 050

250,000

CAT EYE

Cat Eye 051

250,000

CAT EYE

Cat Eye 052

250,000

CAT EYE

Cat Eye 053

250,000

CAT EYE

Cat Eye 054

250,000

CAT EYE

Cat Eye 055

250,000

CAT EYE

Cat Eye 056

250,000

CAT EYE

Cat Eye 057

250,000

CAT EYE

Cat Eye 058

250,000

CAT EYE

Cat Eye 059

250,000

CAT EYE

Cat Eye 06

250,000

CAT EYE

Cat Eye 060

250,000

CAT EYE

Cat Eye 07

250,000

CAT EYE

Cat Eye 08

250,000

CAT EYE

Cat Eye 09

250,000