Phụ liệu nail cao cấp MADE IN USA của Super Star. Các phụ liệu dành cho các sản phẩm của sơn móng tay, Gel, Bột nhúng.

NAILS SUPPLY

Dipping Activator

180,000

NAILS SUPPLY

Dipping Primer

180,000

NAILS SUPPLY

Gel Base (.5oz)

230,000

NAILS SUPPLY

Gel Top None Cleaner

230,000

NAILS SUPPLY

Stick Base

180,000

NAILS SUPPLY

Top Coat (.5 oz)

180,000