Bộ sản phẩm sơn gel Collection 216 màu matching 3 in 1 Made in USA đã có mặt tại Việt Nam. Được phân phối trực tiếp bởi công ty và các đại lý của CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU SUPER STAR 3 IN 1.

216 COLLECTION

001 It’s Midnight

Giá tiệm Nail:180,000

216 COLLECTION

002 Hey Dol

Giá tiệm Nail:180,000

216 COLLECTION

003 Pink Pearl

Giá tiệm Nail:180,000

216 COLLECTION

004 Secret Lights

Giá tiệm Nail:180,000

216 COLLECTION

005 Neon Yellow

Giá tiệm Nail:180,000

216 COLLECTION

006 Jelly Belly

Giá tiệm Nail:180,000

216 COLLECTION

007 Neon Pink

Giá tiệm Nail:180,000

216 COLLECTION

008 Knock Out

Giá tiệm Nail:180,000

216 COLLECTION

009 Cotton Candy

Giá tiệm Nail:180,000

216 COLLECTION

010 Lime Green

Giá tiệm Nail:180,000

216 COLLECTION

011 Stella Rose

Giá tiệm Nail:180,000

216 COLLECTION

012 Flirt

Giá tiệm Nail:180,000

216 COLLECTION

013 Midtown Magic

Giá tiệm Nail:180,000

216 COLLECTION

014 Deep Sea

Giá tiệm Nail:180,000

216 COLLECTION

015 Mud Pie

Giá tiệm Nail:180,000

216 COLLECTION

016 Easter Egg

Giá tiệm Nail:180,000

216 COLLECTION

017 Purple Rose

Giá tiệm Nail:180,000

216 COLLECTION

018 Kelly Green

Giá tiệm Nail:180,000

216 COLLECTION

019 Blue Moon

Giá tiệm Nail:180,000

216 COLLECTION

020 Dreamcycle

Giá tiệm Nail:180,000

216 COLLECTION

021 Adore Me

Giá tiệm Nail:180,000

216 COLLECTION

022 Candy Crush

Giá tiệm Nail:180,000

216 COLLECTION

023 Foxy Lady

Giá tiệm Nail:180,000

216 COLLECTION

024 Leading Lady

Giá tiệm Nail:180,000

216 COLLECTION

025 Techno Power

Giá tiệm Nail:180,000

216 COLLECTION

026 Night Glow

Giá tiệm Nail:180,000

216 COLLECTION

027 Bubblegum

Giá tiệm Nail:180,000

216 COLLECTION

028 Sugar High

Giá tiệm Nail:180,000

216 COLLECTION

029 Metal

Giá tiệm Nail:180,000

216 COLLECTION

030 Lavender Lady

Giá tiệm Nail:180,000

216 COLLECTION

031 Champagne

Giá tiệm Nail:180,000

216 COLLECTION

032 Candy Rocks

Giá tiệm Nail:180,000

216 COLLECTION

033 Aqua Baby

Giá tiệm Nail:180,000

216 COLLECTION

034 Glow

Giá tiệm Nail:180,000

216 COLLECTION

035 Secrets

Giá tiệm Nail:180,000

216 COLLECTION

036 Petal Soft

Giá tiệm Nail:180,000

216 COLLECTION

037 Nude

Giá tiệm Nail:180,000

216 COLLECTION

038 Pixie Pinkish

Giá tiệm Nail:180,000

216 COLLECTION

039 Rust Glow

Giá tiệm Nail:180,000

216 COLLECTION

040 Soft Pink

Giá tiệm Nail:180,000

216 COLLECTION

041 Light Nude

Giá tiệm Nail:180,000

216 COLLECTION

042 Coralbell

Giá tiệm Nail:180,000

216 COLLECTION

043 Lotus Dust

Giá tiệm Nail:180,000

216 COLLECTION

044 Purple Haze

Giá tiệm Nail:180,000

216 COLLECTION

045 Sea Turtle

Giá tiệm Nail:180,000

216 COLLECTION

046 Purple Jewels

Giá tiệm Nail:180,000

216 COLLECTION

047 Amethyst Stars

Giá tiệm Nail:180,000

216 COLLECTION

048 Stonehenge

Giá tiệm Nail:180,000

216 COLLECTION

049 Perky Purple

Giá tiệm Nail:180,000

216 COLLECTION

050 Purple Dreams

Giá tiệm Nail:180,000

216 COLLECTION

051 Clay Canyon

Giá tiệm Nail:180,000

216 COLLECTION

052 Let’s Dream

Giá tiệm Nail:180,000

216 COLLECTION

053 Pebbles

Giá tiệm Nail:180,000

216 COLLECTION

054 Chevy Blue

Giá tiệm Nail:180,000

216 COLLECTION

055 Rapsberry Tart

Giá tiệm Nail:180,000

216 COLLECTION

056 Barbie Blush

Giá tiệm Nail:180,000

216 COLLECTION

057 White of the Moon

Giá tiệm Nail:180,000

216 COLLECTION

058 Peach’s Pearl

Giá tiệm Nail:180,000

216 COLLECTION

059 Night Train

Giá tiệm Nail:180,000

216 COLLECTION

060 Blue Suede Shoes

Giá tiệm Nail:180,000