Cat Eye hay còn gọi là sơn mắt mèo là sự kết hợp hoàn mỹ của màu sắc mang lại vẻ quyến rũ, sự huyền bí. Cat Eye – Sơn mắt mèo của Super Star là sự kết hoàn hảo mỹ giữa Sơn Gel và Vệt nhũ tạo ra hiệu ứng mắt mèo với màu sắc sinh động, sáng bóng và tinh tế. Số lượng màu Cat Eye của Super Star sản xuất lên đến 60 màu.

CAT EYE

Cat Eye 01

Giá tiệm Nail:250,000

CAT EYE

Cat Eye 010

Giá tiệm Nail:250,000

CAT EYE

Cat Eye 011

Giá tiệm Nail:250,000

CAT EYE

Cat Eye 012

Giá tiệm Nail:250,000

CAT EYE

Cat Eye 013

Giá tiệm Nail:250,000

CAT EYE

Cat Eye 014

Giá tiệm Nail:250,000

CAT EYE

Cat Eye 015

Giá tiệm Nail:250,000

CAT EYE

Cat Eye 016

Giá tiệm Nail:250,000

CAT EYE

Cat Eye 017

Giá tiệm Nail:250,000

CAT EYE

Cat Eye 018

Giá tiệm Nail:250,000

CAT EYE

Cat Eye 019

Giá tiệm Nail:250,000

CAT EYE

Cat Eye 02

Giá tiệm Nail:250,000

CAT EYE

Cat Eye 020

Giá tiệm Nail:250,000

CAT EYE

Cat Eye 021

Giá tiệm Nail:250,000

CAT EYE

Cat Eye 022

Giá tiệm Nail:250,000

CAT EYE

Cat Eye 023

Giá tiệm Nail:250,000

CAT EYE

Cat Eye 024

Giá tiệm Nail:250,000

CAT EYE

Cat Eye 025

Giá tiệm Nail:250,000

CAT EYE

Cat Eye 026

Giá tiệm Nail:250,000

CAT EYE

Cat Eye 027

Giá tiệm Nail:250,000

CAT EYE

Cat Eye 028

Giá tiệm Nail:250,000

CAT EYE

Cat Eye 029

Giá tiệm Nail:250,000

CAT EYE

Cat Eye 03

Giá tiệm Nail:250,000

CAT EYE

Cat Eye 030

Giá tiệm Nail:250,000

CAT EYE

Cat Eye 031

Giá tiệm Nail:250,000

CAT EYE

Cat Eye 032

Giá tiệm Nail:250,000

CAT EYE

Cat Eye 033

Giá tiệm Nail:250,000

CAT EYE

Cat Eye 034

Giá tiệm Nail:250,000

CAT EYE

Cat Eye 035

Giá tiệm Nail:250,000

CAT EYE

Cat Eye 036

Giá tiệm Nail:250,000

CAT EYE

Cat Eye 037

Giá tiệm Nail:250,000

CAT EYE

Cat Eye 038

Giá tiệm Nail:250,000

CAT EYE

Cat Eye 039

Giá tiệm Nail:250,000

CAT EYE

Cat Eye 04

Giá tiệm Nail:250,000

CAT EYE

Cat Eye 040

Giá tiệm Nail:250,000

CAT EYE

Cat Eye 041

Giá tiệm Nail:250,000

CAT EYE

Cat Eye 042

Giá tiệm Nail:250,000

CAT EYE

Cat Eye 043

Giá tiệm Nail:250,000

CAT EYE

Cat Eye 044

Giá tiệm Nail:250,000

CAT EYE

Cat Eye 045

Giá tiệm Nail:250,000

CAT EYE

Cat Eye 046

Giá tiệm Nail:250,000

CAT EYE

Cat Eye 047

Giá tiệm Nail:250,000

CAT EYE

Cat Eye 048

Giá tiệm Nail:250,000

CAT EYE

Cat Eye 049

Giá tiệm Nail:250,000

CAT EYE

Cat Eye 05

Giá tiệm Nail:250,000

CAT EYE

Cat Eye 050

Giá tiệm Nail:250,000

CAT EYE

Cat Eye 051

Giá tiệm Nail:250,000

CAT EYE

Cat Eye 052

Giá tiệm Nail:250,000

CAT EYE

Cat Eye 053

Giá tiệm Nail:250,000

CAT EYE

Cat Eye 054

Giá tiệm Nail:250,000

CAT EYE

Cat Eye 055

Giá tiệm Nail:250,000

CAT EYE

Cat Eye 056

Giá tiệm Nail:250,000

CAT EYE

Cat Eye 057

Giá tiệm Nail:250,000

CAT EYE

Cat Eye 058

Giá tiệm Nail:250,000

CAT EYE

Cat Eye 059

Giá tiệm Nail:250,000

CAT EYE

Cat Eye 06

Giá tiệm Nail:250,000

CAT EYE

Cat Eye 060

Giá tiệm Nail:250,000

CAT EYE

Cat Eye 07

Giá tiệm Nail:250,000

CAT EYE

Cat Eye 08

Giá tiệm Nail:250,000

CAT EYE

Cat Eye 09

Giá tiệm Nail:250,000