danh mục sản phẩm

Phụ liệu sơn cao cấpXem thêm

NAILS SUPPLY

Dipping Activator

Giá tiệm Nail:180,000

NAILS SUPPLY

Stick Base

Giá tiệm Nail:180,000
Giá tiệm Nail:230,000

NAILS SUPPLY

Gel Base (.5oz)

Giá tiệm Nail:230,000

NAILS SUPPLY

Dipping Primer

Giá tiệm Nail:180,000

NAILS SUPPLY

Top Coat (.5 oz)

Giá tiệm Nail:180,000
Sale!
Giá tiệm Nail:3,800,000 3,500,000

SƠN GELXem thêm

216 COLLECTION

057 White of the Moon

Giá tiệm Nail:180,000

216 COLLECTION

110 Piggy Pink

Giá tiệm Nail:180,000

216 COLLECTION

003 Pink Pearl

Giá tiệm Nail:180,000

216 COLLECTION

172 Ruby Dust

Giá tiệm Nail:180,000

216 COLLECTION

139 Burnt Nude

Giá tiệm Nail:180,000

216 COLLECTION

181 Christmas Red

Giá tiệm Nail:180,000

216 COLLECTION

201 Baby Pink

Giá tiệm Nail:180,000

216 COLLECTION

199 My Day Off

Giá tiệm Nail:180,000

216 COLLECTION

167 Forest Green

Giá tiệm Nail:180,000

216 COLLECTION

134 Don’t Panic

Giá tiệm Nail:180,000

216 COLLECTION

102 Babe Momma

Giá tiệm Nail:180,000

216 COLLECTION

070 Pink Sparkle

Giá tiệm Nail:180,000

Sơn ( nail polish)Xem thêm

216 COLLECTION

003 Pink Pearl

Giá tiệm Nail:90,000

216 COLLECTION

029 Metal

Giá tiệm Nail:90,000

216 COLLECTION

001 It’s Midnight

Giá tiệm Nail:90,000

216 COLLECTION

062 Paid Vacation

Giá tiệm Nail:90,000

216 COLLECTION

018 Kelly Green

Giá tiệm Nail:90,000

216 COLLECTION

041 Light Nude

Giá tiệm Nail:90,000

216 COLLECTION

052 Let’s Dream

Giá tiệm Nail:90,000

216 COLLECTION

203 Dreamy

Giá tiệm Nail:90,000

216 COLLECTION

150 My Way

Giá tiệm Nail:90,000

216 COLLECTION

055 Rapsberry Tart

Giá tiệm Nail:90,000

216 COLLECTION

119 Aloe

Giá tiệm Nail:90,000

216 COLLECTION

066 Sparking Romance

Giá tiệm Nail:90,000

BỘT NHÚNGXem thêm

216 COLLECTION

040 Soft Pink

Giá tiệm Nail:370,000
Giá tiệm Nail:370,000

216 COLLECTION

053 Pebbles

Giá tiệm Nail:370,000
Giá tiệm Nail:370,000

216 COLLECTION

215 Pinky Grey

Giá tiệm Nail:370,000

216 COLLECTION

214 Dirt Pond

Giá tiệm Nail:370,000

216 COLLECTION

213 Jelly Fish

Giá tiệm Nail:370,000

216 COLLECTION

212 Coral

Giá tiệm Nail:370,000

216 COLLECTION

211 VooDoo

Giá tiệm Nail:370,000

216 COLLECTION

210 Love Link

Giá tiệm Nail:370,000

216 COLLECTION

209 Lava

Giá tiệm Nail:370,000

216 COLLECTION

208 Sweet Tart

Giá tiệm Nail:370,000

INSTAGRAM SUPER STAR