Sơn Gel đang bắt đầu được ưa chuộng tại Việt Nam vì sơn gel đẹp hơn, bền hơn, bóng hơn. Sơn gel móng tay không thể thiếu trong salon nails trong thời gian sắp tới và ngày càng được lựa chọn hơn sơn móng tay thường.
Sơn Gel Made in USA của Super Star giúp giữ bóng, bền màu lên đến 1 tháng, lên màu sáng và ĐẶC BIỆT: khó tróc, nứt màu sơn khi gội đầu hay rửa bát. Được hàng nghìn tiệm nails của người Việt ở Mỹ sử dụng.

216 COLLECTION

001 It’s Midnight

180,000

216 COLLECTION

002 Hey Dol

180,000

216 COLLECTION

003 Pink Pearl

180,000

216 COLLECTION

004 Secret Lights

180,000

216 COLLECTION

005 Neon Yellow

180,000

216 COLLECTION

006 Jelly Belly

180,000

216 COLLECTION

007 Neon Pink

180,000

216 COLLECTION

008 Knock Out

180,000

216 COLLECTION

009 Cotton Candy

180,000

216 COLLECTION

010 Lime Green

180,000

216 COLLECTION

011 Stella Rose

180,000

216 COLLECTION

012 Flirt

180,000

216 COLLECTION

013 Midtown Magic

180,000

216 COLLECTION

014 Deep Sea

180,000

216 COLLECTION

015 Mud Pie

180,000

216 COLLECTION

016 Easter Egg

180,000

216 COLLECTION

017 Purple Rose

180,000

216 COLLECTION

018 Kelly Green

180,000

216 COLLECTION

019 Blue Moon

180,000

216 COLLECTION

020 Dreamcycle

180,000

216 COLLECTION

021 Adore Me

180,000

216 COLLECTION

022 Candy Crush

180,000

216 COLLECTION

023 Foxy Lady

180,000

216 COLLECTION

024 Leading Lady

180,000

216 COLLECTION

025 Techno Power

180,000

216 COLLECTION

026 Night Glow

180,000

216 COLLECTION

027 Bubblegum

180,000

216 COLLECTION

028 Sugar High

180,000

216 COLLECTION

029 Metal

180,000

216 COLLECTION

030 Lavender Lady

180,000

216 COLLECTION

031 Champagne

180,000

216 COLLECTION

032 Candy Rocks

180,000

216 COLLECTION

033 Aqua Baby

180,000

216 COLLECTION

034 Glow

180,000

216 COLLECTION

035 Secrets

180,000

216 COLLECTION

036 Petal Soft

180,000

216 COLLECTION

037 Nude

180,000

216 COLLECTION

038 Pixie Pinkish

180,000

216 COLLECTION

039 Rust Glow

180,000

216 COLLECTION

040 Soft Pink

180,000

216 COLLECTION

041 Light Nude

180,000

216 COLLECTION

042 Coralbell

180,000

216 COLLECTION

043 Lotus Dust

180,000

216 COLLECTION

044 Purple Haze

180,000

216 COLLECTION

045 Sea Turtle

180,000

216 COLLECTION

046 Purple Jewels

180,000

216 COLLECTION

047 Amethyst Stars

180,000

216 COLLECTION

048 Stonehenge

180,000

216 COLLECTION

049 Perky Purple

180,000

216 COLLECTION

050 Purple Dreams

180,000

216 COLLECTION

051 Clay Canyon

180,000

216 COLLECTION

052 Let’s Dream

180,000

216 COLLECTION

053 Pebbles

180,000

216 COLLECTION

054 Chevy Blue

180,000

216 COLLECTION

055 Rapsberry Tart

180,000

216 COLLECTION

056 Barbie Blush

180,000

216 COLLECTION

057 White of the Moon

180,000

216 COLLECTION

058 Peach’s Pearl

180,000

216 COLLECTION

059 Night Train

180,000

216 COLLECTION

060 Blue Suede Shoes

180,000