Showing all 11 results

Phụ liệu nail cao cấp MADE IN USA của Super Star. Các phụ liệu dành cho các sản phẩm của sơn móng tay, Gel, Bột nhúng.

Sale!

NAILS SUPPLY

Dipping Activator

Giá tiệm Nail:180,000 126,000
Sale!

NAILS SUPPLY

Dipping Base

Giá tiệm Nail:180,000 126,000

NAILS SUPPLY

Dipping Primer

Giá tiệm Nail:180,000
Sale!

NAILS SUPPLY

Dipping Top (.5 oz)

Giá tiệm Nail:180,000 126,000
Sale!

NAILS SUPPLY

Gel Base (.5oz)

Giá tiệm Nail:230,000 161,000
Sale!

NAILS SUPPLY

Gel Top (.5oz)

Giá tiệm Nail:180,000 161,000
Sale!

NAILS SUPPLY

Gel Top None Cleaner

Giá tiệm Nail:230,000 161,000
Sale!

NAILS SUPPLY

Máy hơ Gel LED LAMP

Giá tiệm Nail:3,800,000 3,500,000

NAILS SUPPLY

Stick Base

Giá tiệm Nail:180,000
Sale!

NAILS SUPPLY

Stick Em (.5oz)

Giá tiệm Nail:180,000 126,000

NAILS SUPPLY

Top Coat (.5 oz)

Giá tiệm Nail:180,000